Arnis & Balaraw Fighting Club Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

Mario Tachecí

Mario (*78) se bojovým sportům/uměním věnuje na popud svého bratra Alexe (*71 - sám trénoval Karate, Jeet Kune Do, Aikido a nějaký čas vedl klub sebeobrany v Praze Kobylisích) s nímž od malička poznával a trénoval základy atletiky a sebeobrany. Asi v 9 letech nastoupil do přípravky Juda pro navazující trénink v pražském oddíle TJ Tatran, který pak trval cca 5 let, a který v tehdejší době představoval mimojiné díky zápasům např. v Německu nebo Francii možnost vyjet bez problémů za hranice tehdejší ČSSR.
Stacks Image 2191
Mario Tachecí (cca 1990)
Stacks Image 2183
Mario Tachecí, Alex Tachecí (společný trénink - fyzička, Praha cca 1995)
Stacks Image 2185
M.T. (cca 1994)
Při hledání "akčnější" formy vyzkoušel různé formy sebeobrany a Taekwon-Do (International Taekwon-do Federation, škola Dan Gun - pod patronací mistra Hwang Ho Yonga), kde vykrystalizoval odpor k hromadným metodám výuky něčeho, co by mělo být v ideálním případě předáváno osobně v omezeném počtu lidí.

I to přispělo k rozhodnutí věnovat se escrimě pod soukromým vedením Dana Zorvana (Dan Z., v té době žijící v Německu, byl přímým žákem Si-Fu Guro Klause Fibrandta - škola DWCV/EMAO), který na konci 90. let začal pravidelně dojíždět do čech. Jeho způsob výuky splňoval všechny požadavky na efektivní výuku bojových umění - osobní a otevřený přístup, systematická výuka bez přetvářky, mystických a tajemných technik. Téměř okamžitě po prvním setkání se začal rodit plán na otevření první české školy tradičního filipínského bojového umění Combat Serrada Escrima Czech Republic (CSE).
Díky prvním seminářům CSE, na něž Klaus Filbrandt a Dan Zorvan dojížděli, se poprvé setkali i její budoucí instruktoři Mario Tachecí a Martin Hradecký.
Stacks Image 1607
Mario Tachecí, Dan Zorvan (soukromé tréninky s Danem Z. Combat Serrada Escrima, Praha)
Stacks Image 2142
Martin Hradecký, Klaus Filbrandt, Mario instruktorské zkoušky Combat Serrada Escrima, Praha)
Stacks Image 2150
Martin Hradecký, Klaus FIlbrandt, Mario Tachecí (jeden z uzavřených seminářů Combat Serrada Escrima, Praha)
Stacks Image 2155
Martin Hradecký, Dan Zorvan, Mario Tachecí (jeden z uzavřených seminářů Combat Serrada Escrima, Praha)
Důležitým momentem v hledání efektivního systému boje/sebeobrany a zároveň fyzického tréninku bylo rozhodnutí absolvovat individuální výuku pod vedením právě Martina Hradeckého v rámci jeho soukromé praxe osobního trenéra a učitele sebeobrany. Trénink zásad a principů boje beze zbraně (box, thaibox), se zbraněmi (nůž, teleskop), ale i správné aerobní práce a budování kondice navíc formou 1 na 1, to vše bylo opravdu rozhodující věcí pro řadu následujících zkušeností a poznávání jiných učitelů - tzn. učit se ideálně přímo od zdroje na osobní bázi.

I proto se Mario s Martinem roku 2005 rozhodli pro soukromý trénink stylu Lakas Katorse s filipíncem žijícím v Praze, Darrellem Casiňem, který kromě boje s tyčí a nožem (rodinný styl Lakas Katorse jeho strýce Ricarda Casiňa) vyučoval i Adaptive Combat Training - systém reálné sebeobrany založený na jednoduchých a funkčních principech (to, co dnes spadá do tzv. kategorie "Reality Based Self Defence" systémů, tréninků, škol...).

Roku 2007 se Mario s Martinem rozhodli společně absolvovat výuku přímo na filipínách s Punong Guro Ricardem Casiňem.
Stacks Image 2320
Darrell Casiňo, Martin Hradecký, Mario Tachecí (soukromá výuka Lakas Katorse, Praha)
Stacks Image 2316
Darrell Casiňo, Martin Hradecký, Alex Tachecí (soukromá výuka Adaptive Combat Training, Praha)
Stacks Image 2161
Mario Tachecí, Warren Casiňo, Ricardo Casiňo (Lakas Katorse, Filipíny)
Stacks Image 2164
Martin Hradecký, Ricardo Casiňo, Warren Casiňo, Mario Tachecí, (Lakas Katorse, Filipíny)
Stacks Image 2318
Soukromý seminář - Maul Mornie (uprostřed) Silat Suffian Bela Diri
Stacks Image 2314
Mario Tachecí (rekvalifikační kurz Člen / Instruktor První Pomoci, 2013)
V následujících letech Mario absolvoval řadu kurzů a seminářů v čechách i v zahraničí zaměřených na kondiční cvičení, první pomoc, sebeobranu, tradiční i moderní bojová umění, většinu z nich spolu s Martinem H. Např. Silat Suffian Bela Diri (Maul Mornie), Kapap (Avi Nardia), Reality Based Personal Protection (Jim Wagner - Family Survival, Tactical pen, Urban Survival, Protecting Others), Urban Combatives (Lee Morrison).

Důležitým krokem byla druhá cesta na Filipíny v roce 2013 za velmistrem stylu Dagooc Arnis System (DAS), Rodelem Dagoocem. S tímto mistrem Modern Arnisu a zakladatelem rodinného stylu DAS Mario a Martin cvičili boj s jednou a dvěma tyčemi, nožem, boj beze zbraně.
Stacks Image 2330
Mario Tachecí a Rodel Dagooc, drily s nožem, Batangas, Filipíny 2013
Stacks Image 2179
Mario Tachecí, Martin Hradecký a Rodel Dagooc, drily s nožem, Batangas, Filipíny 2013
Stacks Image 3945
Mario Tachecí, Jim Wagner, Martin Hradecký (kurzy Urban Survival, Tatical Pen, Protecting Others, 2013)
Stacks Image 3950
Mario Tachecí, Lee Morisson, Martin Hradecký (kurz Psy Com a instruktorský kurz, 2013)
Mario Tachecí – certifikáty a osvědčení opravňující k výuce:

  • instruktor COMBAT SERRADA ESCRIMA (filipínského bojového umění ) – vydaného Evropskou mezinárodní organizací EMAO
  • držitel povolení - oprávnění k výuce a šíření unikátního filipínského bojového umění boje zblízka a boje s týčí a čepelí systému LAKAS KATORSE, vydaný punong guro Ricardem Casiňem, Filipíny
  • oprávněný vyučovat a šířit filipínský rodinný styl Dagooc Arnis Systém – trénink pod osobním vedením velmistra Rodela Dagooca, Filipíny
  • certifikovaný ČLEN/INSTRUKTOR PRVNÍ POMOCI - akreditace MŠMT ČR