Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízka

KRABI – KRABONG

Thajské bojové umění s chladnými zbraněmi


Muay thai neboli thajský box (národní sport Thajců) znají snad všichni příznivci bojových umění, málokdo ale již ví co je krabi - krabong. Krabi – krabong je tradiční thajské bojové umění , které se zaměřuje na boj s chladnými zbraněmi. Volně se dá tento název přeložit jako: „bojování šavlí a holí“a přestože je v současné době pro většinu Thajců tento způsob boje pouze jakýmsi rituálním artefaktem, předváděným při oslavách a pro turisty, je toto umění vyučováno podle tradice staré mnoho století, již zdob království Ayuthaya.

Thajská historie a vznik krabi-krabong


V rámci historie, bojovalo o půdu v oblasti dnešního Thajska mnoho různých etnických skupin, jako např. Daiové, Khmerové a Barmánci doslova tisíce let. Určitý druh „nestabilní“ vlády přetrvával, jak tyto a další etnické klany válčily a bojovaly o přežití a regionální dominanci. Předci siamského národa (název byl změněn na Thajsko v roce 1939, po druhé světové válce se krátce používal název Siam a v roce 1949 se opět změnil na Thajsko) se objevili v první polovině druhého tisíciletí. Se zánikem angkorské a paganské říše, které se nacházely na území současné Kambodže a Barmy, vznikla mocná místní království, jako bylo království Sukhothai, Lanna a Ayuthaya a politická moc se sjednotila do rukou thajských panovníků. Se vznikem těchto království byly zformovány oficiální siamské armády a nadvládu nakonec získala armáda království Ayuthaya. Aby bylo možné rychle a účinně vycvičit farmáře k boji, byly nuceni váleční mistři přizpůsobit a vylepšit starobylé způsoby boje. Jelikož farmáři používali jako zbraně řadu různého zemědělského náčiní a doma vyrobených nástrojů, vyvíjel se i siamský způsob boje tak, aby stejná základní práce nohou, strategie a techniky mohly fungovat s použitím mnoha různých zbraní. Při bitvách se běžně stávalo že vojáci o zbraň přišli nebo se jim zlomila. Proto se také dále rozvinula řada způsobů neozbrojeného boje, při kterém se místo dřevěných a ocelových zbraní používaly nohy, pěsti, kolena, lokty a hlava.

Nejpoužívanější zbraně v krabi-krabong


Zbraně v bojovém umění krabi-krabong se základně rozdělují podle dosahu a patří sem tedy zbraně na velmi velkou, velkou, střední a krátkou vzdálenost. Dále se v tomto thajském válečném umění rozdělují zbraně na hlavní a doplňkové. Mezi zbraně na velmi velkou vzdálenost patří např. vrhací nůž – paa meed, vrhací sekera – kwang kwan a na mai –samostříl(kuše).Všechny tyto zbraně patří do kategorie doplňkových. Hlavními zbraněmi na velkou vzdálenost je tyč – krabong a thajské kopí – hook thai nebo ngao. Doplňkovými zbraněmi na tuto vzdálenost jsou trojzubec – hook sam ngam, dlouhé kopí – hook a hook by poo – kopí s hrotem ve tvaru listu. Mezi hlavní zbraně na střední vzdálenost patří například meč – dabb, párové meče – daab song mue, krabi – šavle a meč + kulatý štít – daab prom loh. Doplňkovými zbraněmi na střední vzdálenost jsou: kulatý štít – loh, krátké kopí –hook san, kwan yai – velká sekera, dlouhý oválný štít – daeng a kaeng – obdelníkový štít. Na krátkou vzdálenost se používá thajský nůž – meed thai a nebo mae sowk – zbraň podobná japonské párové zbrani tonfa.Obě tyto zbraně patří do kategorie doplňkových zbraní. Jako poslední uvedu pro zajímavost jednu z hlavních zbraní používaných dříve v bitvách a tou je slon.

Chang – slon jako zbraň.

Slon je typické zvíře pro Thajsko(používali se samozřejmě v celé jižní a jihovýchodní Asii) a je uctíván jako znamení moci a majestátnosti. V bojích se využívala zvláštní plemena slonů, kde byli jednotliví sloni dále vybíráni. Důležitými faktory výběru byla nejen celková velikost a délka klů, ale i charakter a odvaha slonů. V dávných dobách na slonovi seděl král, většinou na hřbetě a obvykle ještě dva další vojáci. Jeden seděl vpředu, slonovi na krku-jeho úkolem bylo slona řídit. Druhý seděl za králem, blízko slonova ocasu a měl za úkol krále a i slona krýt zezadu. Na zemi slona obklopovali další čtyři královi nejlepší bojovníci s meči a chránili slonovi nohy. Samotní sloni byli také cvičeni k válčení. Cvičitel, který většinou i slona řídil, učil zvíře jak chobotem popadnout člověka, bodat kly a kopat nepřátelské vojáky. Přes všechny tyto opatření mělo používání slonů v bitvě i určitá rizika. Na hřbetu slona byl král vystaven nebezpečí, protože například představoval jasný cíl pro palné zbraně.

Meč(daab)

je považován za krále zbraní a byla to vůbec první zbraň v jejímž používání byli vojáci cvičeni. Tradiční thajský meč ve středních a jižních oblastech země má tenkou, zahnutou a jednoduchou čepel s ostrým hrotem. Dlouhá rukojeť je vyrobena z tvrdého dřeva nebo kosti. Na severu Thajska tyto meče vypadají trochu jinak, mají rovnější čepel a trojúhelníkový hrot. Historicky byl daab používaný zejména jako zbraň k pozemnímu boji, ale jeho delší variantu používali například bojovníci na koních. Daab se velmi hodí nejen k diagonálním, ale i horizontálním sekům. Dodnes je tento meč nejoblíbenější zbraní v dějinách Thajska. S mečem daab se nejčastěji používal také štít, nejvíce kulatý štít loh. Tento ochranný prostředek je vyrobený z kovu, kůže nebo dřeva. Štít je kulatý s vystupujícím středem a velmi ostrou hranou, která se často používá k úderům. Meč a štít je skvěle vyvážená kombinace zbraní. Jedna pevná zbraň k obraně a druhá rychlá a přesná zbraň k útoku. Nevýhoda této kombinace spočívá v jejich hmotnosti, pokud bojovník nese a používá obě dlouho, rychleji se unaví.

Krabong (tyč)

je obvykle dřevěná hůl vyrobená buď z tvrdého dřeva(teakové dřevo-mae sok nebo asijský eben-mai dern) či ratanu. Tato tyč bývá dlouhá přibližně 180 cm a poměrně těžká. Ve válečných dobách nebyly kovové zbraně vždy k dispozici a proto vesničané potřebovali najít způsob, jak se bránit, tak že si vyráběli vlastní zbraně z levných, ale tvrdých materiálů. Krabong nebyl oblíbenou zbraní mezi běžnými vojáky, nejčastěji jej používali farmáři nebo vesničané.Hlavní výhodou této zbraně je samozřejmě její délka, díky které velmi dobře funguje v otevřeném prostoru. Tato výhoda se stává nevýhodou v momentě kdy musíte bojovat v uzavřeném prostoru, v hluboké džungli či v davu. Dalším problémem je, že hůl se snadno opotřebuje nebo dokonce zlomí, když se využívá k vykrývání úderů zasazených ostrými kovovými zbraněmi.

Párové meče(daab song mue)

se považují v tomto thajském bojovém umění za jednu zbraň, protože každý meč pracuje nezávisle, ale přesto pracují společně. V rámci celého systému krabi-krabong jsou právě párové meče nejpropracovanější zbraní. V boji představují účinný, rychlý, nepředvídatelný a nebezpečný styl. Největší nevýhodou je skutečnost, že je těžké naučit se daab song mue správně používat. Vyžaduje to nejen velkou dávku zručnosti a koordinace, ale i času. I když je samozřejmě zapotřebí při používání párových mečů rychlost a síla, nejdůležitější je správná technika, vnímavost a přesnost. Účinnost párových mečů bude záviset také zejména na načasování a použité technice.
Mae Sowk se obvykle používají v páru a jsou připevněné k vnější straně předloktí. Mae sowk jsou široké kusy dřeva (nejčastěji se používá teakové dřevo), které mají na jednom konci dvě dřevěné rukojeti a na druhém konci smyčku z provazu která slouží k připevnění zbraně k předloktí. Hlavním důvodem proč byla tato zbraň zavedena do systému krabi-krabong bylo zlepšení vidění a reakční rychlosti při krytí. Techniky a prvky naučené při tréninku s mae sowk mohou být údajně velmi užitečné také při Muay Thai díky podobnosti používaných pohybů. Tuto zbraň lze samozřejmě použít jak k obraně tak i k útoku. Jelikož se mae sowk drží blízko u těla, je k jejímu efektivnímu používání potřeba rychlá práce nohou a velká mrštnost. Postoj by měl být nízký, čímž se pro protivníka zmenšuje cíl. Tato zbraň velmi dobře funguje proti jiným dřevěným zbraním. Neměla by se používat proti ostrým sečným zbraním-hrozí rozlomení.

Thajský nůž(meed thai) či vrhací nůž(paa meed)

. U těchto zbraní se jedná o širokou škálu variant. I zde je velmi důležité(podobně jako u meče daab) z jaké oblasti země zbraň pochází. Nůž má řadu výhod. Díky své velikosti a váze, lze snadno ukrýt. Dříve se také často používal jako záložní zbraň, například spolu s mečem a štítem(což samozřejmě známe i s evropského pojetí šermu, kdy se používaly různé dýky). Pro Thajce bylo také důležité, že nůž najdete v každém domě a lze ho i využít k vyrábění dalších dřevěných zbraní. Nůž může být použit při přímém střetu, nebo ho lze i na protivníka hodit. Thajské vrhací nože vznikly jako samostatné zbraně, a jejich jednoduchý tvar a dostatečná váha jsou velmi účinné. Hlavní nevýhodou vrhacích nožů(či jiných vrhacích zbraní) je v tom, že je můžete použít pouze jednou.

Praktický trénink a osobní zkušenosti


Základní techniky a zbraně používané v krabi-krabong se v jednotlivých stylech, které se v Thajsku vyskytují, obecně moc neliší. V závislosti na učiteli a stylu se, ale v určitých detailech lišit mohou, jako například držení těla, práce nohou, atp. Téměř každý styl krabi-krabong začíná u dobré koordinace pohybů a správném postoji. Jde o to chápat a vnímat jak funguje tělo. Obecně se trénink krabi-krabong skládá z procvičování sestav, tanců, drilů a exhibicí. Toto bojové umění se v ideálu předává z mistra na žáka v rámci formální tradice. Každý mistr krabi-krabong má mnoho žáků, ale jen několika z nich se podaří stát se instruktory. Od každého instruktora se očekává, že zachová staré metody, ale sám do systému přidá také něco ze sebe a to aniž by narušil základní principy a systém tohoto umění. Studenti samozřejmě provádějí řadu cvičení ve dvojicích, které pomáhají rozvíjet načasování a správné reakce. I když „kontrolovaný“ sparing s dřevěnými(cvičnými) zbraněmi tvoří základní část cvičení, nácvik volných soubojů s železnými zbraněmi je nebezpečný a žáci ho provozují jen zřídka. Jakmile žáci zvládnou základní pohyby a práci nohou v krabi-krabong, mohou údajně jako zbraň účinně použít téměř cokoli. V rámci různých ukázek a exhibičních vystoupení krabi-krabong jsou nejčastěji předváděny párové meče – daab mong sue, tyč – krabong, meč- daab, meed thai nebo paa meed- nůž či vrhací nůž a mae sowk. Součástí krabi-krabong je také rozsáhlý systém boje beze zbraně – Muay Thai Boran, který je podle určitých zdrojů předchůdce dnešního thajského boxu. Právě tento „doplněk“ pomáhá bojovníkům v určitých situacích je-li potřeba účinně použít i tělo jako zbraň. Jsou situace kdy při boji se zbraněmi může například úder loktem, kop či úder hlavou změnit celý průběh boje. Určitou zajímavostí je, že v  umění krabi-krabong byli a jsou údajně cvičeni i královy tělesní strážci. Asi nejznámější škola krabi-krabong v dnešním Thajsku je Buddhai Sawan Sword Fighting Institute v provincii Chiang Mai, kde se vyučuje styl krabi-krabong Sangha.

Při své návštěvě Thajska jsem si užil nejen nádhernou přírodu a úžasné historické památky, ale samozřejmě i bojová umění(muay thai i krabi-krabong). Osobně jsem se setkal se skupinou která předváděla krabi-krabong přibližně 90 km od Bangkoku v Thai Village Cultural Show v Rose Garden. Po jejich exhibici jsem měl možnost si s členy této skupiny nejen popovídat o krabi-krabong, ale také si vyzkoušet a nafotit jednotlivé zbraně. Řada drilů například s párovými meči jsou velmi podobné drilům sinawali z filipínských bojových umění. Pokud se zajímáte o krabi-krabong přímo v Thajsku, tak nejjednodušší kontakt je právě na některém z exhibičních vystoupení. Ojediněle bývají některé kurzy krabi-krabong také nabízeny některými školami muay thai. Ačkoli jsem měl ověřené informace, že jedna škola krabi-krabong se nachází přímo ve městě Ayutthaya(přibližně 130 km od Bangkoku), tak v současné době bohužel již tato škola zde nefunguje. Ve městě Ayutthaya jsem ale objevil velice zajímavý specializovaný obchod pana Thongbrona Homthonga, který se jmenuje Keerati a je zaměřen na nářadí a autentické chladné zbraně Thajska. Zde jsem si pořídil originální meč daab, nůž paa meed a velmi specifický nůž nazývaný nap. S panem Homthongou jsem si i velmi pěkně o tradičních zbraních popovídal. Mnoho originálních zbraní lze také samozřejmě vidět i v několika muzeích v Bangkoku.

Použité materiály: internet, kniha KRABI-KRABONG –Pedro Solana Villalobos a přímé informace od cvičenců krabi-krabong

Text a foto: Martin Hradecký
Párové meče – daab song mue
Mae sowk
Tyč – krabong
Exhibice tradičního Thajského bojového umění krabi-krabong.
Thajský meč – daab.
Různé varianty mečů daab.
Pracovní nástroj, jehož čepel vypadá podobně jako čepel meče daab.
Autor článku spolu s majitelem obchodu Keerati, panem Thongbronem Homthongou.
Starožitný kousek – meč daab
Nůž nazývaný Paa meed
Meed thai – jeden z thajských pracovních nožů
Velmi specifický nůž Nap
Slon používaný jako zbraň