Soukromý klub reálné sebeobrany a boje zblízkaLAKAS KATORSE - POWER FOURTEENRicardo "René" Casiňo

V roce 1971 začal mladý Ricardo "Rene" Casińo své oficiální vzdělávání v bojových uměních. Prvním studovaným stylem bylo japonské Karate, ale brzy přešel k jiným uměním jako box, kickbox, filipínský styl založený na technikách kopů známý jako Sikaran, a filipínské bojové umění s tyčí ve světě známý pod termínem 'Arnis'. Dále pokračoval v šíření bojových umění po celých Filipínách jako instruktor, kdy zároveň soutěžil na různých turnajích po celé zemi, na kterých vyhrál přes 21 titulů a desítky medailí mbna národních, regionálních a vyzývacích turnajích. Protože nebyl Rene Casińo se svým tréninkem a cestou, kterou se v oblasti bopjových umění ubíral, stále spokojen, rozhodl se začít pracovat na novém pojetí systému boje,   který by nebyl zaměřen jen jedním směrem (boj holýma rukama) ale zahrnoval by I boj se zbraněmi. V roce 1990 začal   ve svém rodném městě Tagoloan, Misamis Oriental (Philippines ), Rene   Casińo pracovat na zcela novém pojetí , které se jako komplexní celek   nově sestavených technik, teorií a principů   staly základem jeho nového bojového umění - Lakas Katorse. Začátky LK byly opravdu těžkým úkolem neboť každá z technik byla podrobena tisícům zkoušek a experimentům, které měly potvrdit její funkčnost a použitelnost v praxi nebo ji vyřadit. Přes čtyři roky intenzivního tréninku, zkoumání a velmi nekompromisního testování v praxi, Rene Casińo trávil tisíce hodin vylaďováním svého nového stylu, až   konečně roku 1994 byla práce ?dokončena". V tom samém roce představil R.C. své dílo veřejnosti poté, co bylo Lakas Katorse oficiálně registrováno u Securities and Exchange Commission of the Philippines (SEC). Tak přišlo Lakas Katorse na svět.Brzy poté přinesl Rene Casińo sůj nový systém do Saudské Arabie, kde pracoval jako šéf instruktor bojových umění v Námořní akademii krále Fahda. Tehdy se prvně LK dostalo mimo zem svého vzniku a rozšířilo od kadetů po důstojníky Královských Saudských Námořních Sil (Royal Saudi Naval Forces).
Zpočátku se styl R.C. setkával s kritikou jak ze strany instruktorů, mistrů a velmistrů (zakladatelů) různých bojových umění a stylů, avšak později byl přijat především díky schopnosti R.C prokázat efektivitu a systematičnost Lakas Katorse. Ironií byl fakt, že mnozí z kritiků stylu LK byli zaskočeni rychlostí a realistickou stránkou stylu, funkčností technik boje jak se zbraněmi tak beze zbraní, jedinečným pojetím tréninku/výuky, a efektivním a logickým sladěním kvantity a kvality technik. Nejen že někteří z instruktorů/mistrů jiných stylů uznali přínos LK, ale dokonce zvolili jeho trénink jako svoji další cestu v oblasti bojových umění. V procesu šíření Lakas Katorse Rene Casińo získal uznání a respekt mnoha mezinárodních organizací bojových umění a byl uznán jako Grandmaster   (velmistr) ( Punong Guro nebo Dalubhasa ) Lakas Katorse organizací T he World Organizer of Martial Arts (WOMA), Board of Martial Arts Council (BOMAC), World Karate Federation ( WKF ), World Accreditation of Certification Office For Martial Arts ( WACOM ), The International Council of Master and Grandmasters ( ICMG ), The World Head of Society ( WHOS ) a mnoha dalšími regionálními a mezinárodními organizacemi. Dnes se Lakas Katorse stále rozšiřuje mezi další a další studenty po celém světě.
 
Lakas Katorse
je výhradně filipínský styl boje   založený/sestavený Ricardem "Rene" Casińem, který nebyl spokojen s nekomplexním pojetím ostatních stylů, které sám aktivně studoval. V překladu "Lakas Katorse" znamená "Power Fourteen" (Silná 14ka, 14 sil...). 14 je počet který představuje téměř každou sekvenci, techniku, dril v systému   Lakas Katorse, nejen proto, že tento počet není příliš vysoký na zapamatování a zvládnutí, avšak ani příliš nízký na to, aby byl příliš ?jednoduchý" (ve smyslu nekomplexní). Přestože je hlavní pozornost v Lakas Katorse věnována tréninku se zbraněmi jako bojovým uměním, zároveň obsahuje vlastní systém Body Buildingu, aerobních cvičení a v určitém směru fyzioterapie. Tím dostává termín "Lakas Katorse" (přenes.: "Silná 14-ka", 14 sil...) opravdu komplexní význam a dělá z něj opravdu všestranný systém tréniku fyzické kondice a zdraví. Díky tomuto systému tréninku jsou instruktoři Lakas Katorse velmi kvalitně připraveni co se týče fyzičky, rychlosti, síly a výdrže, což je nezbytný základ pro kvalitní předávání znalostí a dovedností v bojových uměních.

Systém
Většina aspoktů, pokud ne všechny, v Lakas Katorse jsou svým způsobem jedinečné (ojedinělé). Klasifikace tisíců technik do 14 zbraní a 14 systémů je v porovnání se současnými styly opravdu ojedinělá. I techniky boje beze zbraně jsou oproti jiným stylům unikátní.   Inovativní přístup systému Lakas Katorse je založen na realitě pouličních střetů ať už s použitím zbraní nebo bez. Hlavním principem studia LK je zapamatování si/zvládnutí základních technik následované souvislým opakováním a drilováním. Věříme, že zapamatováním technik se ?cvičí" mozek a učí se nové dovednosti, přičemž opakováním se tyto nové znalosti dostávají   ?pod kůži" a stávají se přirozenými a podvědomými. Tímto souvislým opakováním koordinace ?těla a mysli" se docílí toho, že naučené techniky a pohyby zůstanou v těle a jejich aplikace přichází zcela přirozeně a ?bez přemýšlení". Věříme, že díky tomuto ojedinělému systému výuky, kdy je dbán maximální důraz na přesné provádění technik a jejich soustavné opakování a nácvik, budou naši studenti schopni řešit jakýkoli případný střet pomocí spontánních, avšak kontrolovaných reakcí. Díky vysokým požadavkům na provádění technik od každého studenta jsou I jejich znalosti velmi ?pokročilé" a na vysoké úrovni. Proto věříme, že je v současné době LK jedním z nejefektivnějších stylů boje.
Funkčnost a efektivita tréninku Lakas Katorse tkví ve cvičení s partnerem. Věříme, že student při tréninku s partnerem získá potřebnou zkušenost s použitím technik v reálné vzdálenosti a za co nejreálnějších podmínek již od samého začátku. Samozřejmostí je trénink se studenty různých úrovní, instruktory, mistrem apod., čímž se schopnosti žáka rovněž velmi rychle zlepšují. Přestože je na trénink ve dvojici kladen velký důraz, je dobré nejprve zvládnout nezbytné základy pro zajištění bezpečnosti tréninku. Proto je systém LK sestaven tak, aby student mohl trénovat sám a nebyl odkázán na svého partnera. 
Přestože se bojové umění Lakas Katorse zakládá na prinicpech použitelných v pouličním boji, jsou jeho zásady vyvinuty tak, aby se daly aplikovat v úrovni sportovní. Proto je Lakas Katorse všestranný a efektivní systém jak pro výuku/studium bojového umění, sportu a fitness. V podstatě se dá LK rozdělit na 3 části, které však fungují I jako celek.
Lakas Katorse Aerobics Lakas Katorse Body Building Lakas Katorse Martial Arts
Výuka - 14 zbraní Kompletní systém zahrnuje výuku/trénink 14ti zbraní (mezi ně patří i zbraně v dnešní době nepoužitelné nebo obzvlášť v našem prostředí těžko dostupné... proto zde uvádíme pouze výběr toho, co považujeme za naprostý základ a zásadní materiál).
I. Paa (Foot) - Nohy/kopy Bojové techniky využívající jako zbraní nohou. Tento trénink zahrnuje původní techniky Lakas Katorse a taktiku útoků, obran, pák a strhávání.
II. Kamay (Fist) - Ruce/údery Bojové techniky využívající jako zbraní rukou. Tento trénink zahrnuje původní techniky Lakas Katorse a taktiku úderů, krytů, lámání, boj na zemi (držení a škrcení) a strhávání.


III. Arnis - tyč Bojové techniky využívající jako zbraň tradiční filipínskou tyč (ratanovou), známou jako arnis. Tento trénink zahrnuje původní techniky Lakas Katorse a taktiku úderů, bloků a odzbrojování.

IV. Arnis at Balaraw - tyč a nůž Bojové techniky využívající jako zbraň tradiční filipínskou tyč (ratanovou), známou jako arnis v kombinaci s nožem. Tento trénink zahrnuje původní techniky Lakas Katorse a taktiku úderů, bloků a odzbrojování.
V. Balaraw Maikli - nůž Bojové techniky využívající jako zbraň nůž. Tento trénink zahrnuje původní techniky Lakas Katorse a taktiku úderů, bloků a odzbrojování.
 
Víc se dozvíte na www.lakaskatorse.com nebo nám napište, jakou informaci hledáte, a my se pokusíme Vám pomoci.

Lakas Katorse Ricardo "René" Casiňo
www.lakaskatorse.com
e-mail: rencastag@yahoo.com
mobil: +63 9208 277 827
tel.: +63 64 27 782
Katwiran Street, Samama Phase II
Napindan Taguig City
Philippines

Sám René je otevřen jakýmkoli návrhům ohledně soukromé výuky ať už u něj (na Filipínách), nebo kdekoli po světě. Konkrétní podmínky lze domluvit přímo s ním na výše uvedených kontaktech.